English   |   עברית
חדשות וארועים
קמפינג וקצב ישראלי לכל המשפחה בסוכות

פארק תמנע פארק תמנע

פסטיבל הקצב תמנע LIVE - קמפינג בקצב ישראלי לכל המשפחה

חדשות וארועים
קמפינג וקצב ישראלי לכל המשפחה בסוכות

פארק תמנע פארק תמנע

פסטיבל הקצב תמנע LIVE - קמפינג בקצב ישראלי לכל המשפחה

חדשות וארועים
קמפינג וקצב ישראלי לכל המשפחה בסוכות

פארק תמנע פארק תמנע

פסטיבל הקצב תמנע LIVE - קמפינג בקצב ישראלי לכל המשפחה

חדשות וארועים
קמפינג וקצב ישראלי לכל המשפחה בסוכות

פארק תמנע פארק תמנע

פסטיבל הקצב תמנע LIVE - קמפינג בקצב ישראלי לכל המשפחה

חדשות וארועים
קמפינג וקצב ישראלי לכל המשפחה בסוכות

פארק תמנע פארק תמנע

פסטיבל הקצב תמנע LIVE - קמפינג בקצב ישראלי לכל המשפחה

חדשות וארועים
קמפינג וקצב ישראלי לכל המשפחה בסוכות

פארק תמנע פארק תמנע

פסטיבל הקצב תמנע LIVE - קמפינג בקצב ישראלי לכל המשפחה

 
פארק תמנע - קישורים מהירים
   אגם תמנע
 
   הפטריה, עמודי שלמה ו
 
   אוהל מועד
 
   מסעדת חאן המלך שלמה
 
   סיורי לילה
 
   קמפינג ולינת שטח
 
   מייצג מולטימדיה
 
   אופני הרים
 
   סירות פדלים
 
   מילוי בקבוקים בחול