English   |   עברית
ב-12 לאוגוסט יש רק מקום אחד להיות בו! כל הטלסקופים כבר מכוונים ליל המטאורים מתקרב ובא...
פסטיבל תמנע LIVE פסטיבל תמנע LIVE

פסטיבל הקצב "תמנע לייב" חוזר בגדול .סוכות 2015 כל המשפחה בתמנע. שריינו את התאריכים 29-30/9 -01/10

ב-12 לאוגוסט יש רק מקום אחד להיות בו! כל הטלסקופים כבר מכוונים ליל המטאורים מתקרב ובא...
פסטיבל תמנע LIVE פסטיבל תמנע LIVE

פסטיבל הקצב "תמנע לייב" חוזר בגדול .סוכות 2015 כל המשפחה בתמנע. שריינו את התאריכים 29-30/9 -01/10

ב-12 לאוגוסט יש רק מקום אחד להיות בו! כל הטלסקופים כבר מכוונים ליל המטאורים מתקרב ובא...
פסטיבל תמנע LIVE פסטיבל תמנע LIVE

פסטיבל הקצב "תמנע לייב" חוזר בגדול .סוכות 2015 כל המשפחה בתמנע. שריינו את התאריכים 29-30/9 -01/10

ב-12 לאוגוסט יש רק מקום אחד להיות בו! כל הטלסקופים כבר מכוונים ליל המטאורים מתקרב ובא...
פסטיבל תמנע LIVE פסטיבל תמנע LIVE

פסטיבל הקצב "תמנע לייב" חוזר בגדול .סוכות 2015 כל המשפחה בתמנע. שריינו את התאריכים 29-30/9 -01/10

ב-12 לאוגוסט יש רק מקום אחד להיות בו! כל הטלסקופים כבר מכוונים ליל המטאורים מתקרב ובא...
פסטיבל תמנע LIVE פסטיבל תמנע LIVE

פסטיבל הקצב "תמנע לייב" חוזר בגדול .סוכות 2015 כל המשפחה בתמנע. שריינו את התאריכים 29-30/9 -01/10

ב-12 לאוגוסט יש רק מקום אחד להיות בו! כל הטלסקופים כבר מכוונים ליל המטאורים מתקרב ובא...
פסטיבל תמנע LIVE פסטיבל תמנע LIVE

פסטיבל הקצב "תמנע לייב" חוזר בגדול .סוכות 2015 כל המשפחה בתמנע. שריינו את התאריכים 29-30/9 -01/10

 
פארק תמנע - קישורים מהירים
   אגם תמנע
 
   הפטריה, עמודי שלמה ו
 
   אוהל מועד
 
   מסעדת חאן המלך שלמה
 
   סיורי לילה
 
   קמפינג ולינת שטח
 
   מייצג מולטימדיה
 
   אופני הרים
 
   סירות פדלים
 
   מילוי בקבוקים בחול
 
 
   
<