English   |   עברית
חדשות וארועים
חנוכה בתמנע לכל המשפחה מגלים אוצרות עם רשות העתיק

פארק תמנע פארק תמנע

חנוכה בפארק תמנע - מוצאים אוצרות עם רשות העתיקות

חדשות וארועים
חנוכה בתמנע לכל המשפחה מגלים אוצרות עם רשות העתיק

פארק תמנע פארק תמנע

חנוכה בפארק תמנע - מוצאים אוצרות עם רשות העתיקות

חדשות וארועים
חנוכה בתמנע לכל המשפחה מגלים אוצרות עם רשות העתיק

פארק תמנע פארק תמנע

חנוכה בפארק תמנע - מוצאים אוצרות עם רשות העתיקות

חדשות וארועים
חנוכה בתמנע לכל המשפחה מגלים אוצרות עם רשות העתיק

פארק תמנע פארק תמנע

חנוכה בפארק תמנע - מוצאים אוצרות עם רשות העתיקות

חדשות וארועים
חנוכה בתמנע לכל המשפחה מגלים אוצרות עם רשות העתיק

פארק תמנע פארק תמנע

חנוכה בפארק תמנע - מוצאים אוצרות עם רשות העתיקות

חדשות וארועים
חנוכה בתמנע לכל המשפחה מגלים אוצרות עם רשות העתיק

פארק תמנע פארק תמנע

חנוכה בפארק תמנע - מוצאים אוצרות עם רשות העתיקות

 
פארק תמנע - קישורים מהירים
   אגם תמנע
 
   הפטריה, עמודי שלמה ו
 
   אוהל מועד
 
   מסעדת חאן המלך שלמה
 
   סיורי לילה
 
   קמפינג ולינת שטח
 
   מייצג מולטימדיה
 
   אופני הרים
 
   סירות פדלים
 
   מילוי בקבוקים בחול