העדכון מתבסס על מידע מתוך תקנות חוק הגנת הצרכן במקרה של ביטול עסקה לרכישת שירותי תיירות, העונה ל"עסקת מכר מרחוק".
תשלום מלא יגבה במעמד ביצוע ההזמנה (יחידות אירוח / קמפינג / סיורים מודרכים / כרטיסים לאירועים)
ביטול הזמנה על ידי המזמין, יעשה באמצעות שליחת הודעת ביטול בדואר אלקטרוני / בפקס.
מועד הביטול ייחשב המועד בו התקבלה הודעת הביטול אצלנו.

מדיניות ביטולים – בהזמנת יחידת אירוח בפארק (חדרים, קראוונים, וילה קמפ)

בתקופה רגילה

 • ביטול הזמנה פחות מ 7 ימי עבודה ועד 24 שעות לפני מועד האירוח – יחויב ב 25% ממחיר העסקה או מערך השירות.
 • ביטול הזמנה פחות מ 24 שעות ממועד האירוח / אי הגעה – יחויב במלוא מחיר העסקה.

בחגים, חומ"ה, אירועים מיוחדים

 • ביטול הזמנה פחות מ 14 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה ממועד האירוח – יחויב ב 25% ממחיר העסקה או מערך השירות.
 • ביטול הזמנה פחות מ 7 ימים ועד מיום הנופש – יחויב ב 50% ממחיר העסקה או מערך השירות.
 • ביטול הזמנה פחות מ 48 שעות מיום הנופש / אי הגעה – יחויב במלוא ערך העסקה.


מדיניות ביטולים – בהזמנת לינה בחניון הלילה – קמפינג

 • ניתן לבטל הזמנה עד 24 שעות לפני מועד האירוח, בזיכוי מלא.
 • ביטול פחות מ 24 שעות – יחויב ב 25% מ העסקה או מערך השירות.
 • אי הגעה – יחויב במלוא ערך העסקה, ללא החזר כספי.
 • בחגים, חומ"ה, אירועים מיוחדים
 • ניתן לבטל הזמנה עד 7 ימים לפני מועד האירוח, בזיכוי מלא.
 • ביטול פחות מ 7 ימים ועד 48 שעות לפני מועד האירוח– יחויב ב 25% מ העסקה או מערך השירות.
 • ביטול פחות מ 24 שעות לפני מועד האירוח– יחויב ב 50% מ העסקה או מערך השירות.
 • אי הגעה – יחויב במלוא ערך העסקה, ללא החזר כספי.
 • במקרה של מצב בטחוני חריג / מזג אויר חריג / שטפונות,יתאפשר ביטול הזמנה של לינת שטח ללא חיוב דמי ביטול.


מדיניות ביטולים – סיורים מודרכים + כרטיסים למופעים

 • ביטול כרטיסים לפעילות המוזמנת 48 שעות לפני הפעילות – יחוייב ב – 50% מערך השירות.
 • אי הגעה – חיוב מלא, ללא החזר כספי.