אופן ביצוע ההזמנה

ביצוע ההזמנה ייעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה.

2.1. ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי.

2.2. פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד / ויחוייב בהמשך, סמוך למועד ההגעה / הפעילות, בהתאם למדיניות התשלומים באתר.

*אלא אם כן צוין אחרת על סוג השירותים המבוקשים (כניסה לאתר, לינה, כרטיסים לאירועים, סיורים מודרכים ועוד) שנרכשו בתקופות שיא ו/או בכל תאריך בו תעדכן החברה את אופן תנאי ההזמנה.

2.3. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להציג את מספר ההזמנה ולהזדהות בשם המזמין בהגעה לפארק (אין צורך באישור הזמנה מודפס).

אישור ההזמנה בצורה זאת הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע בהתאם למדיניות התשלומים בפארק (ראה "אופן תשלום").

ב"הערות להזמנה" באחריות הרוכש לציין באם ירצה שהחיוב בכרטיס האשראי יתבצע בתשלומים (קיימת אפשרות של עד 3 תשלומים ללא ריבית).  אם לא הועברה בקשה לתשלומים, החיוב יתבצע בתשלום אחד. 

2.4. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.

2.5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל עסקה שנקלטה במערכת, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין באופן אוטומטי, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

2.5.1. בהתראה של 14 יום לפני מועד הלינה במקרה בו יתקיים אירוע בפארק, אף אם מועד האירוע נקבע לאחר הזמנת  העסקה ע"י המזמין, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין,

2.5.2. במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את החברה, שתהא רשאית לזכות את המזמין בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה.

2.5.3. במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה ובשל כל טעות אנוש אחרת.

2.5.4. במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

על כל ביטול כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו דמי ביטול כקבוע בתקנון זה.

2.6. המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים ללא מע"מ, עפ"י חוק המע"מ באילת. במידה ויחולו שינויים בחוק, יתווסף המע"מ בהתאם  (באתר בשפה העברית).

2.7. המחירים המתפרסמים באתר בשפה האנגלית נקובים בדולרים, ללא מע"מ, על פי חוק המע"מ באילת (איזור סחר חופשי).

2.8. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל.

2.9. במעמד החיוב יתכן וחברת האשראי תגבה דמי המרה בגין שימוש במטבע זר, לפיכך הסכום המוצג איננו סופי ועשוי להשתנות בהתאם.

2.10. ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.

2.11. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה ובהצגת דרכון הכולל כתובת עדכנית בחו"ל, במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה