אופן התשלום

3.1. בהזמנת לינה – בעונה רגילה - התשלום יתבצע במלואו במהלך 7 הימים שלפני מועד האירוח שהוזמן. 

3.2. בהזמנת לינה – *בתקופות שיא - התשלום יתבצע במלואו במהלך  14 הימים לפני מועד האירוח. 

3.3. בהזמנת כרטיסים לסיורים מודרכים – החיוב יתבצע עד 1 יום לפני מועד הסיור.

3.4. בהזמנת כרטיסים למופעים / אירועים מיוחדים – החיוב יתבצע עד 3 ימים לפני מועד האירוע.

3.5. חשבונית מס קבלה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בהזמנה.

3.6. * תקופת שיא - חגים / אירועים מיוחדים, מועדים שנקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת פארק תמנע.

3.7. למעט במקרים מסוימים בהם יתבצע התשלום, במלואו או בחלקו, במועד אחר ע"פ שיקולי הנהלת הפארק (כגון: בהזמנת 3 יחידות אירוח ומעלה תידרש מקדמה ותחול מדיניות ביטולים שונה, בהזמנת 20 כרטיסים ומעלה).

3.8. מובהר בזאת כי חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה או מי מטעמה באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף לתקנון זה.