מדיניות ביטול הזמנות

ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן": חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שקיבל אישור מפארק תמנע על תנאי ההזמנה.

ביטול הזמנה על ידי המזמין יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול בטופס מכוון, או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: timnavc@parktimna.co.il . או בעל פה, קרי – בטלפון: 08-6316756 (יחויב המזמין לכלול פרטים מזהים). 

מועד הביטול יחשב המועד בו התקבלה הודעת הביטול אצל מחלקת ההזמנות בפארק.

החזר כספי בגין הזמנה שבוטלה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"ז-2017.

4.1. ביטול הזמנת לינה

4.1.1. תנאי ביטול בהזמנת לינה בקמפינג עם אוהלים פרטיים (חניון לילה) / חניון קראוונים פרטיים:

בעונה רגילה:

4.1.1.1. ביטול הזמנה עד 3 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה)  ועד  יומיים לפני יום ההגעה – ללא כל חיוב.

4.1.1.2. ביטול הזמנה עד 1 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני יום ההגעה – יחול חיוב של 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

4.1.1.3. בביטול הזמנה ביום ההגעה או אי הגעה Non show  - יחול חיוב של 100% מערכה הכולל של ההזמנה.

בחגים / אירועים מיוחדים:

4.1.1.4. ביטול הזמנה עד 7 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) ועד 4 ימים לפני יום ההגעה – ללא חיוב.

4.1.1.5. בביטול הזמנה עד 3 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) ועד לפני יום ההגעה – יחול חיוב של 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

4.1.1.6. בביטול הזמנה עד 1 ימי עסקים לפני יום ההגעה – יחול חיוב של 25% מערך ההזמנה.

4.1.1.7. בביטול הזמנה ביום ההגעה או אי הגעה Non show  - יחול חיוב של 100% מערכה הכולל של ההזמנה.

4.1.2. תנאי ביטול בהזמנת יחידת אירוח (חדרי אירוח / קראוונים / "אפ קמפינג" / "וילה קמפ"):

בעונה רגילה: 

4.1.2.1. בביטול הזמנה עד 4 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה)– יחול חיוב של 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ לכל יחידה, הנמוך מביניהם. 

4.1.2.2. בביטול הזמנה בין 4 ימי עסקים ועד 24 שעות לפני מועד ההגעה (שאינם ימי מנוחה)– יחול חיוב של 30% מערכה הכולל של ההזמנה

4.1.2.3. בביטול הזמנה במהלך 24 השעות של לפני ההגעה או אי הגעה Non show  - יחול חיוב של 100% מערכה הכולל של ההזמנה.

 

 

 

בחגים / אירועים מיוחדים:

4.1.2.4. בביטול הזמנה עד 14 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) ועד 8 ימים לפני יום ההגעה – יחול חיוב של 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ לכל יחידה, הנמוך מביניהם.

4.1.2.5. בביטול הזמנה עד 7 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) ועד 3 ימים לפני יום ההגעה – יחול חיוב של 25% מערכה הכולל של ההזמנה.

4.1.2.6. בביטול הזמנה עד 2 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני יום ההגעה – יחול חיוב של 50% מערכה הכולל של ההזמנה.

4.1.2.7. בביטול הזמנה ביום ההגעה או אי הגעה Non show  - יחול חיוב של 100% מערכה הכולל של ההזמנה. 

 

4.2. ביטול רכישת כרטיסים

4.2.1. תנאי ביטול בהזמנת כרטיסים לסיורי ערב מודרכים:

4.2.1.1. בביטול הזמנה עד 1 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני יום הפעילות – יחול חיוב של 5% מערכה הכולל של ההזמנה.

4.2.1.2. בביטול הזמנה ביום הפעילות או אי הגעה לפעילות Non show  ו/או בגין איחור - יחול חיוב של 100% מערכה הכולל של ההזמנה. 

4.2.2. תנאי ביטול בהזמנת כרטיסים לאירועים מיוחדים / מופעים:

4.2.2.1. בביטול הזמנה עד 3 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) ועד לפני יום הפעילות – יחול חיוב של 5% מערכה הכולל של ההזמנה.

4.2.2.2. בביטול הזמנה עד 1 ימי עסקים לפני יום ההגעה – יחול חיוב של 25% מערך ההזמנה.

4.2.2.3. בביטול הזמנה ביום ההגעה או אי הגעה Non show  ו/או בגין איחור - יחול חיוב של 100% מערכה הכולל של ההזמנה.

מובהר בזאת כי חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה או מי מטעמה באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף לתקנון זה.