מדיניות ביטולים ושינויים להזמנת לינה / כרטיסים / אירועים

ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן": חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שקיבל אישור מפארק תמנע על תנאי ההזמנה.

מדיניות ביטול הזמנת לינה או הזמנה לכרטיסים תחול על כל הזמנה מרגע ביצועה.
♦ ימי עסקים נחשבים לימים שאינם ימי מנוחה / חג.
♦ בקשה לשינויים בהזמנה  ו/ או ביטול חלקי של ההזמנה – יחויב המזמין בהתאם לתנאי מדיניות ביטולים ושינויים.
♦ דחיית מועד הזמנה – ההזמנה תחויב במלואה, ללא החזר.
הבקשה לביטול / שינוי / דחיית מועד הזמנה  ביטול / שינוי / דחיית מועד הזמנה  על ידי המזמין יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול דרך צור קשר באתר, או באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת : vc@parktimna.co.il   . בפנייה,יש לציין פרטים מזהים, מס הזמנה, שם מלא, טלפון לחזרה, סיבת הביטול / השינוי.
♦ מועד הביטול יחשב המועד בו התקבלה הודעת הביטול אצל מחלקת ההזמנות בפארק.

מובהר בזאת כי חיוב המזמין בגין ביטול ההזמנה, יתבצע על ידי פארק תמנע באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לפארק על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף לתקנון זה.
החזר כספי בגין הזמנה שבוטלה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"ז-2017.

 1. ביטול הזמנת לינה - לתשומת ליבכם, תנאי הביטול משתנים בין ביטול הזמנה ליחידת אירוח לבין ביטול הזמנת לינת קמפינג, ובין ביטול בתקופה רגילה לבין ביטול במהלך חגים ואירועים מיוחדים.

תנאי ביטול בהזמנת יחידת אירוח (חדרי אירוח / קראוון קרקל / "חאן שיזף" * / "אוהלי מורינגה":

בעונה רגילה:

 •  ביטול הזמנה מיום ביצועה ועד 4 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד האירוח - יחויב המזמין ב – 5% מערכה הכולל של ההזמנה  או 100 ₪ לכל יחידה בהזמנה, הנמוך מביניהם.
  למעט "חאן שיזף" עליו תחול מדיניות ביטולים של 5% מערכה הכולל של ההזמנה.
 • ביטול הזמנה פחות מ -  4 ימי עסקים ועד 2 ימים לפני מועד האירוח -יחויב המזמין ב -  30% מערכה הכולל של ההזמנה.
 •  ביטול הזמנה פחות מ – 2 ימים ובמהלך 24 השעות לפני ההגעה או אי הגעה  Non show  - יחויב המזמין בסכום ההזמנה המלא (כולל ארוחות).

 בחגים / אירועים מיוחדים:

 •  ביטול הזמנה מיום ביצועה ועד 14 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד האירוח – יחויב המזמין ב– 5% מערכה הכולל של ההזמנה או 100 ₪ לכל יחידה בהזמנה, הנמוך מביניהם, הנמוך מביניהם.
  למעט "חאן שיזף" עליו תחול מדיניות ביטולים של 5% מערכה הכולל של ההזמנה.
 •  ביטול הזמנה פחות מ – 14 ימי עסקים  ועד 7 ימים לפני מועד האירוח – יחויב המזמין ב -  25% מערכה הכולל של  ההזמנה.
 •  ביטול הזמנה פחות מ – 7 ימי עסקים ועד 2 ימים לפני יום ההגעה – יחויב המזמין ב - 50% מערכה הכולל ההזמנה..
 •  ביטול הזמנה פחות מ – 2 ימי עסקים ובמהלך 24 השעות לפני מועד האירוח או אי הגעהNon show  - -  יחויב המזמין בסכום ההזמנה המלא (כולל ארוחות).

תנאי ביטול בהזמנת לינה בקמפינג עם אוהלים פרטיים (חניון לילה) / תחנות עגינה בחניון קראוונים פרטיים:

בעונה רגילה:

 • ביטול הזמנה מיום ביצועה ועד 3 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד האירוח – ללא חיוב.
 • ביטול הזמנה פחות מ – 3 ימי עסקים ועד 1 ימים לפני מועד האירוח –  יחויב המזמין ב - 5% מערכה הכולל של ההזמנה או 100 ₪ לכל עמדה בהזמנה, הנמוך מביניהם.
 • ביטול הזמנה ביום האירוח או אי הגעה - Non show  - יחויב המזמין בסכום ההזמנה המלא (מחיר הלינה כולל ארוחות).

בחגים / אירועים מיוחדים:

 • ביטול הזמנה מיום ביצועה ועד 7 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד האירוח – ללא חיוב.
 •  ביטול הזמנה פחות מ – 7 ימי עסקים ועד 3 ימים לפני מועד האירוח -  יחויב המזמין ב – 5% מערכה הכולל של ההזמנה  או 100 ₪ לכל עמדה בהזמנה, הנמוך מביניהם.
 •  ביטול הזמנה פחות מ – 3 ימי עסקים ועד 1 ימים לפני מועד האירוח – יחויב המזמין ב – 25% מערכה הכולל של ההזמנה.
 • ביטול הזמנה ביום האירוח או אי הגעה Non show  - יחויב המזמין בסכום ההזמנה המלא (מחיר לינה כולל ארוחות).

 

2.  ביטול הזמנת כרטיסים

תנאי ביטול בהזמנת כרטיסים לסיורי ערב מודרכים:

 •  ביטול הזמנה מיום ביצועה ועד 1 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני יום הפעילות – יחויב המזמין ב -  5% מערכה הכולל.
 • ביטול הזמנה ביום הפעילות או אי הגעה לפעילות Non show  ו/או בגין איחור – יחויב המזמין ב 100% מערכה המלא של ההזמנה.

תנאי ביטול בהזמנת כרטיסים לאירועים מיוחדים /והופעות:

 •  ביטול הזמנה מיום ביצועה ועד 3 ימי עסקים (שאינם ימי מנוחה) לפני יום הפעילות – יחויב המזמין ב -  5% מערכה הכולל של ההזמנה.
 •  ביטול הזמנה פחות מ – 3 ימי עסקים ועד 1 יום לפני יום הפעילות – יחויב המזמין ב -  25% מערכה הכולל של ההזמנה.
 •  ביטול הזמנה ביום הפעילות או אי הגעה Non show לפעילות ו/או בגין איחור המזמין לפעילות – יחויב המזמין בסכום ההזמנה המלא (100%).                             

 בהזמנת סיורים פרטיים / פעילות פרטית:

 • ביטול עד שבוע לפני הפעילות המוזמנת – יחול חיוב של 15% מערכה הכולל של ההזמנה.
 • בין 7 ל – 3 ימים (שאינם ימי עסקים) – יחול חיוב של 50%.
 • פחות מ -  3 ימים – דמי הביטול יהיה על בסיס חיוב מלא של ההזמנה.