במאה ה-12 עד המאה ה-14 לפנה"ס, בתקופת הפעילות המצרית בתמנע, פעל באתר הפטרייה מחנה הפקה. זה האזור שאליו הביאו את העפרות שנכרו במכרות שלרגלי מצוקי תמנע, וכן את חומרי הבערה - עצי שיטה.
באתר זה היו מבנים וחצרות מלאכה ובהם הכינו את הכלים והחומרים הדרושים להפקה. בשטח המגודר הקרוב אלינו נחשף אזור מלאכה הכולל חצר מוקפת מספר חדרים. בחדרים מספר מתקני עבודה ואכסון. בחצר בורות מדופנים ששימשו לאכסון העפרות, חומרי הבערה והכלים ששימשו להכנת התנורים ולהפקת הנחושת. על משטח האבן שבחצר נמצאו עפרות כתושות וכלי כתישה המעידים על-כך שהמקום שימש להכנת תרכיזי הנחושת וחומרים מחזרים לתערובת ההתכה. במתקנים השונים הכינו את הטין הדרוש לדיפון  התנורים ולהכנת נחירי (פיות) המפוחים. כמו כן, נחשף בית מלאכה קטן ליציקת נחושת, ככל הנראה להכנה ולתיקון כלי עבודה.

 

התנורים ששימשו להפקת הנחושת נבנו בשטח שלפנינו. את שרידיהם, ובעיקר את שאריות הסיגים -"פסולת התעשייה" של ההפקה, ניתן לראות בשטח. חלקו התחתון של תנור נמצא בשטח הקרוב לסלע הפטרייה, ודגם של תנור נמצא בסככת התצפית. זהו תנור להפקת נחושת מתקופת הפעילות המצרית בתמנע, המאות 13 - 12לפנה"ס. חלקו התחתון של התנור חפור בקרקע וחלקו העליון בנוי. התנור מדופן בטין. לפני התנור, ובמפלס נמוך מעט ממנו, נחפרה גומת הסיגים המוגנת באבנים מוארכות מצדדיה. מאחורי התנור נבנה משטח עבודה מרוצף אבנים שטוחות גדולות. סביב התנור פזורות אבנים שחורות - פסולת ההפקה הנקראת "סיגים".
תהליך הפקת הנחושת החל בהבערת פחמי עץ בתנור. לאחר חימום התנור לטמפרטורה הרצויה (1,300-1,200 מעלות צלזיוס) הוכנסה אליו בהדרגה תערובת ההתכה: עפרות נחושת וכן עפרות המכילות תרכובות ברזל ומנגן - "פלוקס", שנועדו להוריד את טמפרטורת ההתכה ולסייע בתהליך הפרדת הנחושת. תהליך ההפקה ארך 8-10  שעות, ולקראת סופו הצטברה בקרקעית התנור הנחושת המותכת ומעליה סיגים. בשלב זה בוצעה "הבריזה" - פריצת פתח בדופן הקדמית של התנור באופן שאפשר הזרמת הסיגים החוצה אל גומת הסיגים, כשהנחושת נשארת בקרקעית התנור. הסיגים התקררו והתמצקו לאבנים שחורות - "עוגות סיגים", אשר שברים מהן פזורים סביב התנור. בקרקעית התנור התקררה והתמצקה הנחושת כמתכת בצורת כיכר שמשקלו הממוצע קילוגרם אחד.

דגם של כיכר נחושת

דגם של תנור הפקת נחושת