שיטה סלילנית (Acacia raddiana)


העץ המרכזי והאופייני ביותר בערבה כולה. מוצא השיטה הסלילנית מאפריקה. היא ניזונה ממי השטפונות הנספגים ונשמרים בתת הקרקע בערוצי נחלים ועל כן מותאמת לתנאי המדבר הצחיח. השיטה מהווה בסיס למגוון בעלי חיים הנזונים ממנה, חיים בה וניזונים מהעלווה, מהפריחה ומהפירות: מחרקים ובעלי כנף ועד ליונקים הגדולים כגון צבי ויעל. ב'מעגל שני' נמצאים בעלי חיים הטורפים את אלה הנזונים ישירות מהשיטה, וכך מהווה השיטה נדבך מרכזי באקולוגיה המדברית. השיטה חיונית לכלכלת האדם במדבר ומספקת צל, מזון לצאן ולגמלים וחומר לבניה ולהסקה (פחמים מעצי שיטה שמשו להסקת הכבשנים בהם הופקה נחושת בתמנע במרבית התקופות).

 

שיטה סלילנית